A.R.T Cung cấp dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm thiết bị

Nội dung dịch vụ

Với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết, cùng với hệ thống các văn phòng trên toàn quốc. Để đảm bảo công tác vận hành thiết bị tại khách hàng hiệu quả, Công ty A.R.T  cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo hành của mình đối với sản phẩm mà Công ty đã cung cấp cho khách hàng.

Mục tiêu dịch vụ

Quy trình bảo trì được xây dựng nhằm mục đích hoàn toàn chuẩn hóa.

Kết quả mong muốn đạt được là sau bảo trì hệ thống cần hoạt động hiểu quả hơn và giảm thiểu các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành.

Phương thức và thời gian Hỗ trợ kỹ thuật

Việc hỗ trợ và xử lý sự cố được thực hiện qua các hình thức sau:

1. Hỗ trợ qua điện thoại:

  • Bộ phận trực kỹ thuật sẽ hỗ trợ, hưỡng dẫn khắc phục những lỗi đơn giản người sử dụng có thể tự làm được.
  • Thời gian hỗ trợ điện thoại: 24/7

2. Hỗ trợ trực tiếp:

  • Những lỗi ngoài khả năng xử lý của người sử dụng, bộ phận trực kỹ thuật sẽ báo cho đội khắc phục sự cố trực tiếp đến chi nhánh phát sinh lỗi xử lý.
  • Trực phát hiện lỗi: Cán bộ kỹ thuật trực giám sát màn hình Central để kiểm soát các lỗi được báo động tại hệ thống trung tâm và liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tiếp để xử lý.
  • Thời gian hỗ trợ trực tiếp:  

                             4h đối với các thành phố trung tâm miền.

                             không quá 24h đối với các tỉnh.

Qui trình hỗ trợ khắc phục sự cố

quy trinh bao tri ART 1

Leave a comment

Your email address will not be published.

*