Cung cấp thiết bị mạng

A.R.T hiện là đại lý tích hợp hệ thống của các hãng công nghệ thông tin hàng đầu thế giới.

A.R.T cung cấp cho khách hàng hầu hết các thiết bị mạng từ các dòng sản sản phẩm thuộc công nghệ: Router and Routing Systems, Switches, Universal Gateway and Access Servers cho đến các sản phẩm mạng thuộc các hướng công nghệ Voice and IP Communications, Wireless, Video, Storages, Contents & Optical Networking, Network Management. Các thiết bị này là sản phẩm chất lượng cao và uy tín của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới như: Cisco Systems, Juniper, HP, AMP…

Cisco

Leave a comment

Your email address will not be published.

*