Giải pháp camera giám sát tập trung cho ngân hàng

Hệ thống camera giám sát của Ngân hàng bao gồm các thành phần:
1.    Hệ thống camera giám sát tại Chi nhánh hoặc Phòng giao dịch
2.    Camera giám sát tại máy ATM đứng độc lập
3.    Phần mềm quản lý tập trung tại Hội sở.

2015-07-21_095740

 

Đảm bảo an toàn, an ninh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tại các Ngân hàng – địa điểm vốn được coi là rất nhạy cảm do đặc thù của dịch vụ và tài sản giao dịch tại các địa điểm này. Mặc dù luôn có các bộ phận chuyên trách ( quản lý, bảo vệ, phòng điều hành., giám sát .) nhưng do nhiều yếu tố (vị trí đặc biệt nhạy cảm, nhân lực và năng lực của nguời chịu trách nhiệm, điều kiện kỹ thuật, và nhiều yếu tố khác,…) khiến công tác giám sát và quản lý và đảm bảo an ninh, an toàn tại Ngân hàng không hề đơn giản.

Công ty A.R.T đưa ra mô hình quản lý tập trung camera toàn hệ thống.

Mô hình giải pháp

Giải pháp lựa chọn mô hình tập trung hoá các điểm phân tán. Trong đó các điểm phân tán là các HUB.

Trong đó:

  • Camera kết nối về máy PC hoặc Server lưu trữ hình ảnh tại HUB/DC;
  • Máy lưu trữ hình ảnh cài đặt phần mềm điều khiển và lưu trữ hình ảnh Video Recorder. Hình ảnh của các camera được thiết lập chỉ ghi khi có chuyển động và được lưu đến 90 ngày.
  • Lãnh đạo hoặc Kiểm soát viên được uỷ quyền có thể tra soát hoặc xem Live hình ảnh các quầy giao dịch và hình ảnh từ camera an ninh thông qua giao diện Smart Client. Giao diện này kết nối đến máy lưu trữ hình ảnh tại HUB/DC để truy xuất dữ liệu hình ảnh.
  • Tại các Trung tâm vùng (Bắc, Trung, Nam), hệ thống CMS được cài đặt để kết nối đến máy tính lưu trữ hình ảnh tại HUB. Thông qua kết nối này, hệ thống CMS sẽ tập trung tình trạng hoạt động của các camera và máy lưu trữ hình ảnh trên toàn vùng.
  • Màn hình LCD tại Trung tâm vùng hiển thị tức thời tình trạng hoạt động của tất cả các camera của vùng trên các bản đồ bitmap.
  • Hệ thống CMS cho phép thiết lập tập trung quyền truy cập đến từng camera hoặc từng HUB.
  • Các cán bộ tại Hội sở, Trung tâm vùng dùng giao diện CMS Client để truy xuất các camera tuỳ theo quyền truy cập.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*