Giải pháp Hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning

Hệ thống phầm mềm đào tạo của SABA – một trong những hãng hàng đầu thế giới về E-learning, đã triển khai thành công tại các ngân hàng ở Việt Nam.

 • Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng hệ thống Elearing trên cơ sở hạ tầng riêng hoặc trên nên cloud.
 • Hệ thống thiết kế module hoá, Khách hàng có thể lựa chon các module thành phần trong nền tảng hệ thống Elearning chung

01

1. Lợi ích của Đào tạo trực tuyến:

 • Tiết kiệm chi phí: Giúp giảm khoảng 60% chi phí bao gồm chi phí đi lại và chi phí tổ chức địa điểm. Học viên chỉ tốn chi phí trong việc đăng kí khoá học và có thể đăng kí bao nhiêu khoá học mà họ cần.
 • Tiết kiệm thời gian: giúp giảm thời gian đào tạo từ 20-40% so với phương pháp giảng dạy truyền thống do rút giảm sự phân tán và thời gian đi lại.
 • Uyển chuyển và linh động: Học viên có thể chọn lựa những khoá học có sự chỉ dẫn của giáo viên trực tuyến hoặc khoá học tự tương tác (Interactive Self-pace Course), tự điều chỉnh tốc độ học theo khả năng và có thể nâng cao kiến thức thông qua những thư viện trực tuyến.
 • Tối ưu: Nội dung truyền tải nhất quán. Các tổ chức có thể đồng thời cung cấp nhiều ngành học, khóa học cũng như cấp độ học khác nhau giúp học viên dễ dàng lựa chọn.
 • Hệ thống hóa: E-learning dễ dàng tạo và cho phép học viên tham gia học, dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, và kết quả học tập của học viên. Với khả năng tạo những bài đánh giá, người quản lí dễ dàng biết được nhân viên nào đã tham gia học, khi nào họ hoàn tất khoá học, làm thế nào họ thực hiện và mức độ phát triển của họ.

2. Các phân hệ chính:

 • Hệ thống (Portals) Nhiệm vụ của portals là quản trị người dùng, quản trị các nhóm quyền và quản trị hệ thống (Lập lịch các tiến trình của hệ thống, gửi mail, các dịch vụ liên quan,…)
 • Lớp học (LCMS: Learning content management system, LMS: learning management system) Module này bao gôm hệ quản trị nội dung cũng như hệ quản trị người dùng cho hệ thống elearning. Module này được hỗ trợ với các module bên dưới (Bài giảng, trực tuyến, thi và chia sẻ). Lớp học ảo (giao diện của hệ thống với học viên và giảng viên)
 • Bài giảng Bài giảng được xây dựng dưới dạng Rich Media. Rich Media là bước đột phá trong công nghệ truyền thông, nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng nội dung cho đào tạo trực tuyến.
 • Trực tuyến Giáo viên có thể bố trí lịch để giảng bài trực tuyến cho học viên của mình thông qua hệ thống. Với module này, yêu cầu giáo viên cần có webcam và microphone. Giáo viên giảng bài thông qua slide của mình được upload lên mạng trước khi giảng, học viên theo dõi bài giảng trực tiếp của thầy giáo và có thể đặt câu hỏi khi có thắc mắc với giáo viên thông qua chat hoặc microphone (Giáo viên chỉ định)
 • Kiểm tra đánh giá trình độ Module này dùng để quản lý kho đề thi cũng như quản lý các bài thi cho học viên.
 • Chia sẻ bạn bè: Module này cho phép bạn bè có thể chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm cũng như trao đổi kiến thức với nhau.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*